Avtal

Företagsresor erbjuder skräddarsydda servicekoncept som anpassas efter era behov.  Vi analyserar hur er reseadministration, beställingsprocess och rapportering fungerar idag och ger sedan förslag på hur vi kan hjälpa er att kostnadseffektivisera er resehantering.  Vi erbjuder er ett Service Level Agreement där vi tydliggör våra servicenivåer och hur vi arbetar med kvalitetssäkring av våra tjänster.