Statistik och uppföljning

Statistik och uppföljning är en viktig pusselbit för att få en god överblick över företagets resemönster och den ger samtidigt ett underlag för åtgärder för att öka både kostnadseffektivitet och kvalitén i er resehantering.

Företagsresor kan leverera statistik i kombination med många parametrar och nivåer för att optimera statistikunderlaget och i samråd med er skräddarsyr vi den typ av statistik som önskas.

Miljöstatistik kan skapas utifrån olika parametrar och produkter. Redovisningen följer Naturvårdsverkets riktlinjer för redovisning av miljöpåverkan och innehåller hänvisning för grunddata som beräkningarna grundas på.

Utsläppskompensation erbjuds i samarbete med Tricorona, vänligen se mer information på sidan Omvärldsarbete.