Omvärldsarbete

Utdrag ur Företagsresor miljöpolicy

Företagsresor anser det viktigt att ta ett ansvar för miljön och medverka till en hållbar utveckling. Vårt arbete med miljöfrågor ska präglas av förebyggande åtgärder, förbättringar och uppfyllande av de krav som lagstiftning och våra kunder ställer på oss.

Företagsresor arbetar fortlöpande och aktivt med miljöfrågor, både internt och externt. Företaget har valt att tillämpa de grundläggande standarderna för miljöledning som stöd för det systematiska miljöarbetet. Företagsresor har också utarbetat en egen miljöpolicy som följer företagets ambitioner och målsättning för en hållbar utveckling.

Övergripande mål

  • Företagsresor ska verka aktivt för att inom det egna företaget, ta så stor hänsyn till miljön som möjligt med utgångspunkt från material, återvinning, förbrukning och processer.
  • Samtliga medarbetare ska informeras, utbildas och motiveras att ta hänsyn till samtliga miljöaspekter i organisationens verksamhet, produkter och tjänster. Medarbetarna ska ta ansvar för och följa riktlinjerna i företagets miljöpolicy.
  • Företagsresor ska i största möjliga mån skapa förutsättningar för våra leverantörer och kunder att välja ett miljövänligare alternativ.

Tricorona

Som ett led i att medverka till en hållbar utveckling erbjuder Företagsresor i samarbete med Tricorona flera alternativ till klimatkompensation.  

Klimatkompensering

Klimatkompensera.se drivs av Tricorona Climate Partner AB som sedan 2006 erbjudit klimatkompensation och klimatrelaterade tjänster till svenska företag, organisationer och myndigheter.

Travel Report

Denna rapport är formad för företag som arbetar fortlöpande och aktivt med att spåra utsläpp som genereras genom företagets tjänsteresor. Utifrån denna rapport kan företaget analysera och utforma strategier för att minska utsläppen.

Travel Calculation

Denna rapport består av en enklare sammanställning av samtliga utsläpp, utsläpp per flyg och kilometer, totalt antal flygsegment och totalt antal flugna kilometrar.

Klimatkompensering kan ske en gång per år, efter mottagen rapport från Tricorona alternativt kan klimatkompensering ske på varje faktura med belopp, detta skapar en större medvetenhet hos era medarbetare om hur mycket utsläpp varje resa genererar och kostnaden fördelas på rätt enhet inom företaget.

Klicka på logotypen och läs mer om hur du enkelt kan klimatneutralisera din resa.